ปลูกผมเทคนิค Advanced MicroGraft FUE ดีอย่างไร ?

อายุที่มากขึ้นย่อมเจอกับปัญหาผมร่วง ผมบาง จนทำให้เกิดศีรษะล้าน เถิก มากขึ้นตามไปด้วย การปลูกผมจึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ แต่ด้วยเทคนิคการปลูกผมในปัจจุบันที่มีหลากหลาย ทำให้ตัดสินใจได้ยากว่าควรตะปลูกเทคนิคไหนดี เทคนิคไหนที่จะเหมาะกับการแก้ไขปัญหาเส้นผมที่ตนเองมีอยู่ วันนี้หมอจะมาอธิบายการปลูกผมเทคนิคหนึ่ง ที่ถูกพัฒนามาจากเทคนิค FUE นั่นก็คือเทคนิค Advanced Micrograft FUE นั่นเองครับ

Advanced MicroGraft FUE

การปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE มีขั้นตอนการปลูกที่เหมือนกับเทคนิค FUE แต่แตกต่างกันตรงที่เทคนิคนี้จะมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณรากผม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการปลูก ทำให้เส้นผมแต่ละกราฟต์นั้นชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ของการปลูกจึงแน่นกว่า และเป็นธรรมชาติมากกว่า

ขั้นตอนของการปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE

ขั้นตอนที่ 1 : 

เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ทำการประเมินเส้นผมในบริเวณท้ายทอยที่จะใช้ในการเจาะ และประเมินพื้นที่บริเวณที่ต้องการปลูก รวมไปถึงออกแบบแนวเส้นผมที่เข้ากับใบหน้า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปลูก จากนั้นจึงฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2 : 

เจาะดึงเซลล์รากผม

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้ว แพทย์จะทำการเจาะกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอยออกมา และนำไปแช่ในน้ำยาเลี้ยง เพื่อรักษาเซลล์รากผมให้ยังคงสมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนที่จะทำการตกแต่งเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนที่ 3 : 

ตัดแต่งเนื้อเยื่อ

art work hair transplant process

ตัดตกแต่งเนื้อเยื่อบริเวณรากผมในส่วนที่ไม่ต้องการออก เป็นการลดขนาดเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกให้มีมากขึ้น จากนั้นจึงฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูก เพื่อเตรียมการเจาะในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 : 

เจาะเพื่อฝัง

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์เจาะหนังศีรษะในบริเวณที่ต้องการปลูกผม เพื่อเตรียมฝังกราฟต์ผมต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 : 

ฝังกอผม (กราฟต์)

art work hair transplant process

ฝังกอผมในบริเวณที่ถูกเจาะ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการกำหนดระดับความลึก และทิศทางในการฝังกราฟต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นธรรมชาติ มากที่สุด

ขั้นตอนตัดแต่งเนื้อเยื่อนี้เอง ที่ทำให้เทคนิค Advaned Micrograft FUE นี้แตกต่างจากเทคนิค FUE แบบธรรมดา ทำให้การปลูกได้ผลลัพธ์ที่แน่น ถี่ และละเอียดมากกว่า และเมื่อปลูกเสร็จแล้วแพทย์จะทำการทำความสะอาด และพันแผลบริเวณศีรษะที่ถูกเจาะ และปลูกผมไว้ เพื่อเป็นการปกป้องกราฟต์ผมให้ถูกกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

ข้อดีของการปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE

การปลูกผมด้วยเทคนิค Micrograft จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้าน เถิก และต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อผลลัพธ์การปลูกผมที่เป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการมีแนวเส้นผมชิด กราฟต์ผมแน่น ละเอียด เหมือนได้เส้นผมกลับคืนมาใหม่อีกครั้ง