ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค FUE

FUE Hair Transplant

การปลูกผมเทคนิค FUE เป็นการแก้ไขปัญหาศีรษะล้าน เถิก ให้กลับมาหนาแน่น และเป็นธรรมชาติดังเดิม ซึ่งเทคนิคนี้ ถูกพัฒนามาจากเทคนิคเก่าอย่างเทคนิค FUT เพื่อลดข้อจำกัดในการปลูกผม เนื่องจากการปลูกผมเทคนิค FUT จะต้องมีการผ่าตัดหนังศีรษะบริเวณท้ายทอย จึงเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ และผลข้างเคียงอื่น ๆ เนื่องจากเป็นแผลผ่าตัดใหญ่

 

ทั้งนี้การปลูกผมแบบ FUE ยังมีข้อดีทั้งในเรื่องของการย่นระยะเวลา และขั้นตอนในการปลูก รวมไปถึงระยะเวลาในการพักฟื้น การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จึงตอบโจทย์และเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค FUE

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมความพร้อมก่อนการปลูก

art work hair transplant process

ขั้นแรกแพทย์จะทำการประเมินเส้นผมบริเวณท้ายทอยและบริเวณที่ต้องการปลูก จากนั้นทำการวัด และออกแบบแนวผมด้านหน้าให้เหมาะกับรูปหน้าของผู้ปลูก และเริ่มฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะเซลล์รากผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2
เจาะเพื่อดึงเซลล์รากผม

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์ก็จะทำการเจาะเซลล์รากผมบริเวณท้ายทอยโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีคุณภาพของเครื่องมือเจาะที่แตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนที่ 3
เจาะเพื่อปลูกใหม่

art work hair transplant process

หลังจากที่เจาะกราฟต์ผมออกมาได้แล้ว ก็จะนำกราฟต์ผมนั้นไว้ในน้ำยา เพื่อเป็นการเลี้ยงเซลล์รากผมเหล่านั้นไว้ระหว่างที่รอการปลูก หลังจากนั้นก็ทำการฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูกผม ก่อนเจาะรูเพื่อวางกราฟต์ผมที่จะปลูกนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 4
ฝังกราฟต์

art work hair transplant process

นำกราฟต์ผมมาปลูกในบริเวณที่ถูกเจาะ โดยขั้นตอนนี้จะต้องพึ่งความชำนาญและความเชี่ยวชาญของแพทย์ เนื่องจากต้องคำนึงถึงทิศทาง และความลึกที่เป็นไปได้ในการปลูก ซึ่งจะต้องไม่ลึกหรือตื้นเกินไป และเท่ากันในทุก ๆ เส้น

เมื่อปลูกเสร็จแล้วแพทย์จะทำการทำความสะอาด และใช้ผ้าพันแผลบริเวณศีรษะที่ปลูกผมไว้ เพื่อเป็นการปกป้องกราฟต์ผมให้ถูกกระทบกระเทือนน้อยที่สุด