ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค NeoGraft

NeoGraft Hair Transplant

Neograft คือ เทคโนโลยีปลูกผมด้วยเครื่องกล Automated เครื่องมือที่ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกผมเทคนิค FUE ทั้งในเรื่องของขั้นตอนในการปลูก เนื่องจากเครื่อง NeoGraft สามารถทำได้ทั้งการเจาะปัก และปลูกในเครื่องเดียว ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาในการปลูก อีกทั้งยังมีหัวเจาะที่เล็กมาก ทำให้แผลเจาะมีขนาดเล็ก จึงเสียเลือด และบาดเจ็บน้อย ทำให้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยตามไปด้วย

 

ที่สำคัญที่สุด เครื่อง NeoGraft เป็นเครื่องปลูกผมเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. ของประเทศไทย

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค NeoGraft

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ประเมินจำนวนกราฟต์บริเวณท้ายทอยที่จะใช้ในการนำไปปลูก และประเมินพื้นที่ที่ต้องการปลูก รวมไปถึงออกแบบแนวเส้นผมที่เข้ากับใบหน้า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปลูก จากนั้นจึงจะฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2
จาะเพื่อเก็บรากผม

art work NeoGraft

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะทำการเจาะกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอยออกมา โดยใช้เครื่อง Neograft ซึ่งมีหัวเจาะขนาดเล็กมาก จึงเกิดแผลขนาดเล็กเพียง 0.1 – 0.8 มิลลิเมตร ก่อนเตรียมนำไปปลูกในบริเวณที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 3
เจาะเพื่อปลูกใหม่

art work hair transplant process

ก่อนปลูกจะมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผม โดยเรียกว่าการ Trimming เพื่อให้เนื้อเยื่อมีขนาดเล็กลง ทำให้พื้นที่ในการปลูกมีมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีเส้นผมที่แน่นกว่า ละเอียดกว่า และเป็นธรรมชาติมากกว่า แล้วจึงฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูก

ขั้นตอนที่ 4
ฝังกราฟต์ผม

art work hair transplant process

เทคนิคนี้สามารถปัก และปลูกกราฟต์ผมได้ในครั้งเดียว ด้วยการใช้หัวเจาะจากเครื่อง Neograft ทำให้ลดข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการปลูกผม รวมไปถึงการควบคุมทิศทางและความลึกในการปลูกได้ด้วย และด้วยหัวเจาะที่เล็กทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่น และละเอียดมากขึ้น