ปลูกผมถาวร รักษาปัญหาศีรษะล้าน - เถิก

ปลูกผม คืออะไร

การปลูกผม คือ การย้ายรากผม (กราฟต์ผม) จากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาศีรษะล้าน – เถิก ในบริเวณนั้น ๆ โดยส่วนมากจะทำการเจาะเอากราฟต์ผมจากบริเวณท้ายทอย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความแข็งแรงที่สุด เนื่องจากถูกกระทบจากฮอร์โมน DHT น้อย โดยฮอร์โมน DHT นี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผมร่วง ผมบาง ไปปลูกบริเวณที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกลางศีรษะ ที่มีอาการบางจนเห็นได้ชัด หรือบริเวณกรอบหน้า ที่มีการเว้าลึกขึ้นไปในรูปแบบต่าง ๆ

ในบางรายอาจมีอาการร่วมกัน ทั้งการบางบริเวณกลางศีรษะ และการเว้าลึกขึ้นไปบริเวณกรอบหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการปลูกผมไปร่วมกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอย ที่จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเพียงพอต่อการนำไปปลูกหรือไม่

ปลูกผม

กราฟต์ผม

กราฟต์ผมคืออะไร

กราฟต์ผม คือ กอผม

ที่ถูกนำออกมาจากร่างกาย ก่อนนำกราฟต์ผมนั้นไปปลูกในบริเวณที่ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาศีรษะล้าน – เถิก

 

โดย 1 กอผม ของ 1 รูขุมขน จะมีเส้นผมได้ตั้งแต่ 1 – 4 เส้น การใช้กราฟต์ผมในการปลูกผมของแต่ละบุคคล จะใช้กราฟต์ผมในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณกะโลหศีรษะ จำนวนเส้นผม และบริเวณการล้าน – เถิก หรือพื้นที่ที่ต้องการปลูกผมนั่นเอง

วิธีประเมินกราฟต์ผมเบื้องต้น

การปลูกผม จะต้องมีการคำนวณกราฟต์ผมก่อนเสมอ เพื่อประเมินว่า กราฟต์ผมที่จะเจาะเพื่อนำไปปลูกมีจำนวนเพียงพอต่อการปลูกหรือไม่


หากมีกราฟต์ผมไม่เพียงพอต่อการปลูก ก็จำเป็นต้องลดขนาดพื้นที่ปลูก หรือเพิ่มระยะห่างในการปลูกมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นธรรมชาติ และอาจไม่ตรงตามความคาดหวังของคนไข้

การรักษาด้วยการปลูกผมจึงควรเริ่มรักษาตั้งแต่ในระยะแรก ๆ คือ เมื่อเริ่มมีอาการผมบาง หรือแนวเส้นผมเริ่มเว้าขึ้นไปในบริเวณด้านหน้า จึงจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า

ระดับของศีรษะล้าน - เถิก

ศีรษะล้าน – เถิก นั้นเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยชรา โดยลักษณะการล้าน – เถิก ของเพศชาย และเพศหญิงนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน

ระดับของศีรษะล้าน - เถิก

ระดับของศีรษะล้าน – เถิก สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ

1. ระดับ 0 คือ เริ่มมีผมร่วง ผมบาง มีการเว้าไปบางส่วน อาจสังเกตได้ยาก

2. ระดับ 1 คือ มีผมบาง เว้าลึกขึ้นไปจนสังเกตเห็นได้

3. ระดับ 2 คือ มีศีรษะล้าน – เถิก เว้าลึกขึ้นไปจนมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4. ระดับ 3 คือ มีอาการล้าน – เถิก ไปจนถึงกลางศีรษะ แทบไม่เหลือแนวกรอบหน้าเลย

ลักษณะการล้าน - เถิก ของศีรษะ

แบ่งประเภทของลักษณะการล้านได้ดังนี้

M – Shape คือ การเว้าลึกขึ้นไปบริเวณขมับทั้งสองข้าง

C – Shape คือ การเว้าลึกขึ้นไปพร้อมกันบริเวณกรอบหน้า

U – Shape คือ การเว้าลึกขึ้นไปบริเวณด้านข้างที่มากกว่า บริเวณด้านหน้า

V – Type คือ อาการผมบางในส่วนของ Vertex หรือบริเวณกลางศีรษะ

F – Type คือ อาการผมบาง ศีรษะล้านในผู้หญิง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ชายด้วยเช่นกัน

เทคนิคการปลูกผมถาวร 

ของโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

เทคนิค
FUE

ปลูกผมไม่ผ่าตัด
แผลเล็ก พักฟื้นน้อย

เป็นการแก้ไขปัญหาศีรษะล้าน เถิก ให้กลับมามีผมที่หนาแน่น และเป็นธรรมชาติดังเดิม ซึ่งเทคนิคนี้ ถูกพัฒนามาจากเทคนิคเก่าอย่าง FUT เพื่อลดข้อจำกัดในการผ่าตัดปลูกผม ที่เสี่ยงเกิดการติดเชื้อ และผลข้างเคียงอื่น ๆ เนื่องจากเป็นแผลผ่าตัดใหญ่

เทคนิค Advanced Micrograft FUE

art work hair transplant process

ละเอียดกว่าด้วยการตัดแต่งเนื้อเยื่อรากผม

เทคนิคปลูกผม ที่คล้ายกับเทคนิค FUE คือไม่ต้องทำการผ่าตัด แต่แตกต่างกันตรงที่เทคนิคนี้จะมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณรากผม เพื่อลดขนาดรากผม เพิ่มพื้นที่ในการปลูก ทำให้แต่ละกราฟต์ชิดติดกันมากขึ้น ผลลัพธ์จึงแน่นกว่า และเป็นธรรมชาติมากกว่า

เทคนิค
DHI

อุปกรณ์พิเศษ ควบคุมทิศทาง และความลึกได้

ปลูกผมไม่ผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ชื่อว่า DHI Implanter เข้ามาช่วย ซึ่งมีหัวเจาะที่เล็ก คม ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกราฟต์ผม และหนังศีรษะน้อย และยังสามารถควบคุมทิศทาง และความลึกในการวางกราฟต์ผมได้ ผลลัพธ์ของเทคนิคนี้จึงแน่น ละเอียดขั้นสุด

เทคนิค
Non-Shaven FUE

ปลูกผมแบบไม่ต้องโกน เพิ่มความเป็นธรรมชาติ

เป็นการปลูกผมแบบเทคนิค Advanced Mocrograft FUE แต่พิเศษกว่าตรงที่ไม่จำเป็นต้องโกนผมบริเวณท้ายทอย ที่เจาะกราฟต์ผมออกมา ทำให้หลังปลูกจะยังคงมีผมด้านหลังที่เป็นธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่มีผมยาว และไม่ต้องการให้เห็นแผล หรือโกนผมออกไป

เทคนิค
NeoGraft

art work NeoGraft

ปลูกผมแขนกล สัมผัสกราฟต์ผมน้อยที่สุด

เทคโนโลยีปลูกผมด้วยเครื่องกล ที่ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกผม ทั้งขั้นตอนในการปลูก ที่สามารถเจาะทปัก และปลูกได้ในเครื่องเดียว และมีหัวเจาะที่เล็กมาก ทำให้แผลเจาะมีขนาดเล็ก จึงเสียเลือด และบาดเจ็บน้อย ทำให้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยตามไปด้วย