NeoGraft

ปัจจุบันการปลูกผมมีการพัฒนามาจากในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งเทคนิควิธีการปลูกผม เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูก เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดต่าง ๆ ในการปลูกผม ซึ่งเจ้าเครื่อง Neograft นี้ ก็เป็นเทคโนโลยีอีกเครื่องหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ที่เข้ามาช่วยให้การปลูกผมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นเทคโนโลยีปลูกผมเครื่องเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. ของประเทศไทย

NeoGraft Hair Transplant

NeoGraft คือ เทคโนโลยีปลูกผมด้วยเครื่องกล Automated เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกผมเทคนิค FUE นั่นเอง ทั้งในเรื่องของการลดขั้นตอนในการปลูก และการย่นระยะเวลาในการปลูก เนื่องจากเครื่อง Neograft นี้ สามารถทำได้ทั้งการเจาะ ปัก และปลูกได้ในเครื่องเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการจับสัมผัสกราฟต์ผมน้อย เพื่อเพิ่มอัตราการปลูกขึ้นของกราฟต์ผมให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีหัวเจาะที่เล็กมาก ทำให้แผลเจาะมีขนาดเล็ก จึงเกิดการบาดเจ็บน้อย (minimize trauma) ทำให้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยตามไปด้วย จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกผม แต่ยังกังวลในเรื่องของข้อจำกัดต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

ขั้นตอนของการปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ทำการประเมินเส้นผมในบริเวณท้ายทอยที่จะใช้ปลูก และพื้นที่บริเวณที่ต้องการปลูก เพื่อคำนวณจำนวนกราฟต์ที่เหมาะสม รวมไปถึงออกแบบแนวเส้นผมที่เข้ากับใบหน้า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปลูก จากนั้นจึงฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2 : เจาะดึงเซลล์รากผม

art work NeoGraft

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะทำการเจาะกราฟต์ผมโดยใช้เครื่อง Neograft ซึ่งมีหัวเจาะขนาดเล็กมาก จึงเกิดแผลขนาดเล็กเพียง 0.1 – 0.8 มิลลิเมตรเท่านั้น ก่อนเตรียมนำไปปลูกในบริเวณที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 3 : ตัดแต่งเนื้อเยื่อ

art work hair transplant process

ก่อนที่จะนำไปปลูก จะมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผม โดยเรียกว่าการ Trimming เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผมนั้นมีขนาดเล็กลง พื้นที่ในการปลูกจึงมากขึ้น เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างแต่ละกราฟต์ผมที่น้อย ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงแน่น ถี่ ละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 : เจาะ และฝังกราฟต์

art work NeoGraft

ฉีดยาชาบริเวณที่ต้องการปลูก และทำการปลูกด้วยเครื่อง NeoGraft ที่สามารถเจาะ ปัก และปลูกกราฟต์ผมได้ในครั้งเดียว สามารถควบคุมทิศทาง และความลึกในการปลูกได้ แนวเส้นผมที่ได้จึงเนียน และเป็นธรรมชาติ

เมื่อปลูกเสร็จแล้วแพทย์จะทำการทำความสะอาด และใช้ผ้าพันแผลบริเวณศีรษะที่ถูกเจาะ และปลูกผมไว้ เพื่อเป็นการปกป้องกราฟต์ผมให้ถูกกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

ข้อดีของการปลูกผมแบบ NeoGraft

การปลูกผมมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระยะเวลาในการปลูก ขนาดของแผล การพักฟื้น หรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายของคนไข้ การที่จะปลูกผมแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยในการดูแลอย่างละเอียดอ่อน แต่การใช้เทคโนโลยี NeoGraft เข้ามาช่วย ทำให้ลดความกังวลว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ รวมไปถึงการฟื้นฟูตัวเองหลังการปลูกด้วย