ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค DHI

DHI Hair Transplant

การปลูกผมเทคนิค DHI เป็นการปลูกผมไม่ผ่าตัด แต่มีความพิเศษกว่าเทคนิคการปลูกผมอื่นตรงที่ ใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า DHI Implanter เข้ามาช่วยในการปลูกผม เพราะมีหัวเจาะเล็ก และคม ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกราฟต์ผม และหนังศีรษะน้อย และยังสามารถควบคุมทิศทาง และความลึกในการวางกราฟต์ผมได้ ทำให้ผลลัพธ์ของแนวเส้นผมที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค DHI

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ประเมินคุณภาพ และปริมาณของกราฟต์ผมที่จะใช้ในการปลูก รวมไปถึงพื้นที่ที่ต้องการปลูกผม จากนั้นจึงออกแบบแนวเส้นผมที่เหมาะกับคนไข้ และทำการฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2
เจาะเพื่อเก็บรากผม

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้อุปกรณ์ พิเศษในการเจาะกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอยออกมา และนำกราฟต์ผมที่เจาะไปแช่ในน้ำยาแช่กราฟต์ เพื่อรักษาเซลล์รากผมให้ยังคงสมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนที่จะทำการตัดแต่งเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนที่ 3
ตัดแต่งเนื้อเยื่อ

art work hair transplant process

ตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผม หรือเรียกว่าการ Trimming เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผมนั้นมีขนาดเล็กลง ทำให้ปลูกได้ชิดมากขึ้น และเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการปลูก ก่อนจะฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูกผมต่อไป

ขั้นตอนที่ 4
เจาะเพื่อปลูกใหม่

หลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้ว แพทย์จะทำการปัก และปลูก โดยใช้อุปกรณ์ DHI Implanter เพื่อปลูกผม โดยสามารถควบคุมทิศทาง และความลึกในการวางกราฟต์ผมได้ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีแผลที่เล็ก เนื่องจากหัวเจาะมีขนาดเล็กเพียง 0.6 – 0.8 มม.