ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค Advanced Micrograft FUE

ปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE

Advanced Micrograft FUE Hair Transplant

การปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE เป็นการปลูกผมไม่ผ่าตัด เหมือนกับการปลูกผมเทคนิค FUE แต่แตกต่างกันตรงที่เทคนิคนี้จะมีการตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณรากผม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการปลูก ให้เส้นผมแต่ละกราฟต์นั้นชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ของการปลูกจึงแน่นกว่า และเป็นธรรมชาติมากกว่า

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ประเมินกราฟต์บริเวณที่ต้องการปลูก และบริเวณที่จะถูกเจาะออกมาทำการปลูก ว่าควรใช้กราฟต์ผมจำนวนเท่าใด จากนั้นจึงทำการฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2
เจาะเพื่อเก็บรากผม

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้ว แพทย์จะทำการเจาะกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอยออกมา และนำกราฟต์ผมที่เจาะออกมาแล้วไปแช่ในน้ำยาเลี้ยง เพื่อรักษาเซลล์รากผมให้ยังคงสมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนที่จะทำการตัดแต่งเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนที่ 3
ตัดแต่งเนื้อเยื่อ

art work hair transplant process

ตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผม โดยเรียกว่าการ Trimming เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผมนั้นมีขนาดเล็กลง แล้วจึงฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูกผม

ขั้นตอนที่ 4
เจาะเพื่อปลูกใหม่

art work hair transplant process

หลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้ว แพทย์จะทำการเจาะหนังศีรษะในบริเวณที่ต้องการปลูกผม เพื่อเตรียมฝังกราฟต์ผม

ขั้นตอนที่ 5
ฝังกราฟต์ผม

art work hair transplant process

ขั้นตอนนี้แพทย์จะฝังกราฟต์ผมไปในบริเวณที่ถูกเจาะ โดยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการกำหนดระดับความลึก และทิศทางในการฝังกราฟต์ผม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นธรรมชาติ และตรงกับความพึงพอใจของคนไข้มากที่สุด