ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม เทคนิค Non-Shaven FUE

Non-Shaven FUE Hair Transplant

การปลูกผมเทคนิค Non-Shaven FUE เป็นการปลูกผมไม่ผ่าตัด แต่มีความพิเศษมากกว่าเทคนิคการปลูกผมอื่นตรงที่ ไม่ต้องโกนผมบริเวณท้ายทอย ทำให้หลังปลูก คนไข้จะยังมีผมบริเวณด้านหลังที่เป็นธรรมชาติ หรือเรียกได้ว่าเป็นการซ่อนแผลปลูกผม จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นเห็นแผล หรือมีความกังวลกับการโกนผมหลังศีรษะ

ขั้นตอนการปลูกผมเทคนิค Non-Shaven FUE

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมความพร้อม

art work hair transplant process

แพทย์ประเมินคุณภาพ และปริมาณของกราฟต์ผมที่จะใช้ในการปลูก รวมไปถึงพื้นที่ที่ต้องการปลูกผม จากนั้นจึงออกแบบแนวเส้นผมที่เหมาะกับคนไข้ และทำการฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการเจาะกราฟต์ผมออกมา

ขั้นตอนที่ 2
เจาะเพื่อเก็บรากผม

art work hair transplant process

เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้อุปกรณ์ พิเศษในการเจาะกราฟต์ผมบริเวณท้ายทอยออกมาโดยไม่ทำการโกนผม และนำกราฟต์ผมที่เจาะไปแช่ในน้ำยาแช่กราฟต์ เพื่อรักษาเซลล์รากผมให้ยังคงสมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนที่จะทำการตัดแต่งเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนที่ 3
ตัดแต่งเนื้อเยื่อ

art work hair transplant process

ตัดแต่งเนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผม หรือเรียกว่าการ Trimming เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณเซลล์รากผมนั้นมีขนาดเล็กลง ทำให้ปลูกได้ชิดมากขึ้น และเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการปลูก ก่อนจะฉีดยาชาในบริเวณที่ต้องการปลูกผมต่อไป

ขั้นตอนที่ 4
เจาะเพื่อปลูกใหม่

หลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้ว แพทย์จะทำการเจาะบริเวณที่ต้องการปลูกผม แล้วจึงวางกราฟต์ในบริเวณที่เจาะแล้ว โดยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการกำหนดระดับความลึก และทิศทางในการฝังกราฟต์ผม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นธรรมชาติ และตรงกับความพึงพอใจของคนไข้มากที่สุด