รีวิวของเรา

รีวิวปลูกผมเทคนิค FUE 

เทคนิค FUE ไม่มีการผ่าตัดหนังศีรษะบริเวณท้ายทอย ทำให้ไม่ต้องพักฟื้นนาน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และผลข้างเคียงอื่น ๆ

รีวิวปลูกผมเทคนิค Advanced Micrograft FUE 

เทคนิค Advanced Micrograft FUE ได้ผลลัพธ์ที่แน่น ละเอียด และเป็นธรรมชาติ เนื่องจากมีการตกแต่งเนื้อเยื่อรากผมก่อนนำไปปลูก

รีวิวปลูกผมเทคนิค NeoGraft

เทคนิค NeoGraft ได้ผลลัพธ์ที่แน่น ละเอียด เป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการรอดของเส้นผม เนื่องจากมีการจับสัมผัสเส้นผมน้อย ด้วยเครื่อง NeoGraft